saeb.in SAEB

saeb.in
Title: SAEB
Keywords:
Description: SAEB SAEB Προφ?λ ΣΑΕΒ Καταστατικ? Α?τηση εγγραφ?? Περιοδικ? ?ΡΙΣ Σ?νδεσμοι Φωτοσκ?πιο Επικοινων?α Καλωσ?ρισμα του Προ?δρου του Συλλ?γου Απ?δημου Ελληνισμο? Βουλγαρ?α? (ΣΑΕΒ) Συμπατρι?τη και φ?λε τη? Ε
saeb.in is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. saeb.in has 43% seo score.

saeb.in Information

Website / Domain: saeb.in
Website IP Address: 95.211.83.113
Domain DNS Server: ns1storage2.etnhost.com,ns2storage2.etnhost.com

saeb.in Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

saeb.in Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

saeb.in WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 08 Aug 2016 16:08:49 GMT
Server Apache

saeb.in Keywords accounting

Keyword Count Percentage

saeb.in Traffic Sources Chart

saeb.in Similar Website

Domain Site Title

saeb.in Alexa Rank History Chart

saeb.in aleax

saeb.in Html To Plain Text

SAEB SAEB Προφ?λ ΣΑΕΒ Καταστατικ? Α?τηση εγγραφ?? Περιοδικ? ?ΡΙΣ Σ?νδεσμοι Φωτοσκ?πιο Επικοινων?α Καλωσ?ρισμα του Προ?δρου του Συλλ?γου Απ?δημου Ελληνισμο? Βουλγαρ?α? (ΣΑΕΒ) Συμπατρι?τη και φ?λε τη? Ελλ?δο? σε καλωσορ?ζουμε στην ιστοσελ?δα του Συλλ?γου Απ?δημου Ελληνισμο? Βουλγαρ?α? (ΣΑΕΒ). Eγκαινι?ζoυμε ?να σημαντικ? καν?λι επαφ?? και συνεργασ?α? μεταξ? τη? ομογ?νεια? στην Βουλγαρ?α, αλλ? και δια?λο επικοινων?α? με την ελληνικ? ομογ?νεια απανταχο? τη? γη?. Απο σ?μερα η φων? μα? δεν θα ε?ναι πια κραυγ? αγων?α?,αλλα η γ?φυρα που θα εν?νει τα δ?καια αιτ?ματα μα? προ? την Ελληνικ? Πολιτε?α και τα κεκτημ?να δικαι?ματα μα? στην αλλοδαπ?. Μ?νο η συσπε?ρωση,η οργ?νωση μπορε? να αναπαρ?ξει καρπο?? που μελλοντικ? θα μετασχηματιστο?ν σε αξ?α. Στην ιστοσελ?δα του Συλλ?γου Απ?δημου Ελληνισμο? Βουλγαρ?α? (ΣΑΕΒ),τον δικ? μα? ιστ?τοπο,στον ηλεκτρονικ? χ?ρο φιλοξενε?α? τη? ελληνικ?? μα? κοιν?τητα? στην Βουλγαρ?α θα βρε?τε ?χι μ?νο τι? κ?ριε? δραστηρι?τητ?? μα?, αλλ? και κε?μενα και αναφορ?? στα σημαντικ? δρ?μενα, εν? παρ?λληλα θα ε?ναι ευπρ?σδεκτη κ?θε καλοπροα?ρετη και εποικοδομητικ? σα? θ?ση με στ?χο π?ντα την αν?δειξη τη? πλο?σια? πολιτιστικ?? μα? παρακαταθ?κη?, την αν?πτυξη τη? Ελλ?δο? μ?σα απο την συνδρομ? του Οικουμενικο? Ελληνισμο? και τη συνοχ? και ενδυν?μωση των οργαν?σεων τη? διασπορ??. Ε?ναι προσπ?θεια που απαιτε? την αξιοπο?ηση ?λων των δυνατοτ?των που διαθ?τουμε.Η πατρ?δα μα? μπορε? να αντιμετωπ?ζει δυσμενε?? συγκυρ?ε? αρκο?ντω? θωρακισμ?νη και απ? τη δικ? μα? συμμετοχ?. Αυτ? ?μω? μ?νο του δεν αρκε? για να κερδιθε? η μ?χη τη? υπερ?σπιση? των εθνικ?ν μα? δικα?ων και τη? προστασ?α? τη? πολιτιστικ?? μα? κληρονομι??. Ω? αναπ?σπαστο κομμ?τι του ελληνισμο?, γνωρ?ζετε ?τι αυτ? η προσπ?θεια τη? οπο?α? ε?στε και οι ?διοι μ?ρο?, ε?ναι διαρκ?? και πολυεπ?πεδη. Καλο?μεθα ?λοι οι ?λληνε?, Απ?δημοι Οδυσσε?? να στηρ?ζουμε την πατρ?δα μα?, πλουτ?ζοντα? την ψυχ? και το πνε?μα με γ?νιμε? ιδ?ε? που να: Κινητοποιο?ν το νου Οδηγο?ν σε επιν?ηση Παρακινο?ν και προσελκ?ουν σε κ?ποια ν?α εφαρμογ? Α? προχωρ?σουμε μαζ? β?μα,β?μα για ?ναν ισχυρ? Οικουμενικ? Ελληνισμ?. Για την γενετειρ? μα?,την Ελλ?δα που ?λοι οραματιζ?μαστε και νοσταλγο?με. Την Ελλ?δα του Πολιτισμο?, τη? αν?πτυξη? και τη? προ?δου. Την Ελλ?δα που δεν πικρα?νει πια τα παιδ?α τη?, αλλ? θα κ?νει περ?φανου? του? Απανταχο? ?λληνε? και θα περηφανε?εται γι’ αυτο??. Με αγωνιστικο?? χαιρετισμο??, Ιωακε?μ Θ. Καλαμ?ρη? Προεδρο? και Ιδρυτικ? μ?λο? του Συλλ?γου Απ?δημου Ελληνισμο? Βουλγαρ?α? (ΣΑΕΒ) Προφ?λ ΣΑΕΒ Καταστατικ? Α?τηση εγγραφ?? Περιοδικ? ?ΡΙΣ Σ?νδεσμοι Φωτοσκ?πιο Επικοινων?α All rights reserved ? 2002-2010 saeb.in Web design by Webstar.bg

saeb.in Whois

Access to .IN WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the .IN registry database. The data in this record is provided by .IN Registry for informational purposes only, and .IN does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. .IN reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.
Domain ID:D3642468-AFIN
Domain Name:SAEB.IN
Created On:31-May-2009 13:24:56 UTC
Last Updated On:31-May-2016 22:32:20 UTC
Expiration Date:31-May-2017 13:24:56 UTC
Sponsoring Registrar:TLD Registrar Solutions Ltd. (R168-AFIN)
Status:OK
Reason:
Status:AUTORENEWPERIOD
Registrant ID:INTE0226ok8edatw
Registrant Name:Mihail Bratov
Registrant Organization:Webstar BG LTD
Registrant Street1:Asenovgradsko shose 1
Registrant Street2:
Registrant Street3:
Registrant City:Plovdiv
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code:4000
Registrant Country:BG
Registrant Phone:+359.885305067
Registrant Phone Ext.:
Registrant FAX:
Registrant FAX Ext.:
Registrant Email:mihailbratov@gmail.com
Admin ID:INTE08a9gz6adoec
Admin Name:Mihail Bratov
Admin Organization:Webstar BG LTD
Admin Street1:Asenovgradsko shose 1
Admin Street2:
Admin Street3:
Admin City:Plovdiv
Admin State/Province:
Admin Postal Code:4000
Admin Country:BG
Admin Phone:+359.885305067
Admin Phone Ext.:
Admin FAX:
Admin FAX Ext.:
Admin Email:mihailbratov@gmail.com
Tech ID:INTEclel0spodag6
Tech Name:Mihail Bratov
Tech Organization:Webstar BG LTD
Tech Street1:Asenovgradsko shose 1
Tech Street2:
Tech Street3:
Tech City:Plovdiv
Tech State/Province:
Tech Postal Code:4000
Tech Country:BG
Tech Phone:+359.885305067
Tech Phone Ext.:
Tech FAX:
Tech FAX Ext.:
Tech Email:mihailbratov@gmail.com
Name Server:NS1STORAGE2.ETNHOST.COM
Name Server:NS2STORAGE2.ETNHOST.COM
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
DNSSEC:Unsigne